Aromatherapie, plantenkracht voor lichaam en ziel

 

PASSIE EN JARENLANGE ERVARING

Wij zijn het aan onze klanten verplicht om de beste kwaliteit te bieden.
Wij leveren eerste klas producten en houden hierbij rekening met de natuur.

De kracht van de plant behouden met een kwaliteit die voelbaar is. Wij stellen alles in het werk om de levenskracht van de plant te behouden en deze via onze producten aan u door te geven. Enkele voorbeelden zijn: het juiste tijdstip voor het oogsten, de beste opslag en de zuivere samenstelling. De totale ontwikkeling en productie van onze natuurcosmetica vindt plaats in ons eigen bedrijf.

Eerlijke handel. Alle handelsbetrekkingen berusten op integriteit en respect en zijn veelal uitgegroeid tot persoonlijke vriendschappen. Wij garanderen vaste afname hoeveelheden, sluiten meerjarige contracten en betalen altijd eerlijke prijzen omdat we het belangrijk vinden om het levensonderhoud en de traditie van de producenten te beschermen en biologische teelt te stimuleren.

Prettig in gebruik en milieuvriendelijke verpakkingen. PRIMAVERA let er bij het ontwerpen van de verpakking op, dat de natuurlijke hulpbronnen gespaard worden. We proberen bewuste keuzes te maken, die zowel mooi als efficiënt zijn. Wij letten er bij de productie op dat het goed is voor zowel mens als natuur.

ESSENTIËLE OLIËN

100% natuurzuiver – garantie voor de hoogste bio kwaliteit 

  • 100% Natuurlijk – ze zijn natuurlijk en niet bewerkt
  • Authentiek – ze bevatten alleen de olie van de plant die vermeldt wordt.
  • Niet veranderd – ze bevatten geen kunstmatige of synthetische toevoegingen.
  • Zuiver van soort – ze zijn niet aangevuld met andere botanische stoffen of oliën.

Kwaliteit en gevarentekens Primavera producten

Veel essentiële oliën van Primavera bevatten gevarentekens en milieutekens. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken. Deze zijn natuurzuiver en zoveel mogelijk biologisch, en kunnen op de daartoe bekende manieren worden gebruikt.
De gevarensymbolen zijn wettelijk verplicht omdat essentiële oliën gevaarlijk kúnnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze een laag brandpunt hebben, sterk geconcentreerd zijn, en giftig kunnen zijn.
Daarnaast worden wij echter ook verplicht gesteld om aanvullende gevarensymbolen op de flesjes aan te brengen, omdat de Europese wetgeving c.q. Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) geen verschil kan en/of wil maken tussen synthetische stoffen en natuurlijke oliën. Van nature bevatten planten namelijk terpenen. Chemisch gezien zijn terpenen familie van de koolwaterstoffen zoals benzeen.
Voor de Europese wetgeving c.q. NVWA is dan ook een essentiële olie van bijvoorbeeld citroen of eucalyptus een gevaar, omdat het in hun ogen hetzelfde is als benzeen.
Wanneer er geen gevarentekens op het etiket zouden staan, dan wordt dat als een delict gezien en beboet met gevangenisstraf.

Een voorbeeld: monoterpenen en sesquiterpenen komen veel in planten voor. In 60 plantfamilies met ongeveer 2000 planten worden ze aangemaakt. Er zijn van wel meer dan 1000 monoterpenen beschrijvingen bekend. Bijvoorbeeld in een dennenbos kunnen de naalden van een oppervlakte van 1 m2 maar liefst 1 liter monoterpenen opleveren. Vandaar dat een brand in het bos zich snel kan uitbreiden.
De eenvoudigste terpenen zijn de monoterpenen. Dit zijn onverzadigde koolwaterstoffen die sterk oxideren bij blootstelling aan lucht, licht en warmte. Dit is daarmee ook een belangrijke oorzaak voor het verlies aan kwaliteit van een essentiële olie. Het zijn dan ook citrusoliën, die veel monoterpenen bevatten en daarom alle gevarentekens moeten dragen.

Onlangs is internationaal overeengekomen dat men overgaat tot uniforme symbolen die wereldwijd gelden. Onderstaand een overzicht van deze internationale etikettering.

explosief    ontvlambaar    oxiderend    gassen onder druk    corrosief      giftig

 irriterend, sensibiliserend, schadelijk    lange termijn gezondheidsgevaarlijk   gevaarlijk voor het aquatisch milieu

 

LICHAAM- EN GEZICHTVERZORGING 

90% Van onze grondstoffen komen uit de gecontroleerde biologische teelt. 90% Van onze totale voorraad ingekochte en verwerkte plantaardige ingrediënten komen uit de gecontroleerde biologische teelt. In 2011 zijn er 88 ton aan planten en essentiële oliën van gecontroleerde biologische teelt ingekocht en verwerkt in de producten.

 

NATRUE is een onafhankelijk internationaal label voor natuurlijke en biologische huidverzorging. Belangrijke criteria zijn: natuurlijke ingrediënten, geloofwaardigheid en transparantie. Alle natuurcosmetica producten en basis- en zaadoliën van PRIMAVERA zijn door NATRUE gecertificeerd. 80% Van onze producten heeft het ***label biologische cosmetica en **label cosmetica met biologische ingrediënten.

Het konijntje met de beschermende hand is het logo van het internationale verbond tegen het gebruik van dierproeven bij cosmeticaproducten. PRIMAVERA volgt deze richtlijnen voor het welzijn van dieren, die tot de strengste ter wereld behoren. Deze richtlijnen worden gebruikt bij de selectie van grondstoffen, maar beïnvloeden de effectiviteit en kwaliteit van het product niet.